ХИВ трансплантация на коса Турция

Über die Behandlung
Средна продължителност на престоя None
Продължителност на болничния престой None
Време на работа 6-8 Hours
анестезия Local Anesthesia
Време за възстановяване 1-7 Days

Table of Contents

ХИВ трансплантация на коса Турция

В нашата клиника трансплантацията на коса при ХИВ позитивни пациенти се извършва в стерилна и подходяща среда заедно с нашия опитен лекар. Методът , който прилагаме е методът FUE. Тази техника представлява процес на премахване на космените фоликули от скалпа под формата на индивидуални, двустранни, тройни фоликуларни единици, без никакви разрези и конци с помощта на микромотор, който има специални накрайници с диаметър 0,6-1,1 mm. Това е единственият метод за извличане на корен, използван при трансплантация на коса. Здрави възрастни индивиди с подходящо окосмяване в областта между двете уши, която наричаме донорна зона, се считат за подходящи кандидати за трансплантация на коса.


 

 

ХИВ трансплантация на коса Истанбул Fue & DHI

При този метод, наречен Punch Biopsy, подобен на писалка апарат се поставя в кожата до дълбочината на корена на косъма и фоликуларната единица се отстранява като цяло. Например, ако пациентът се нуждае от 2000 присадки, тази процедура се повтаря 2000 пъти. Въпреки че този метод, който струва много време както на пациента, така и на здравния персонал, беше заменен с моторизирана система, все още има лекари, които настояват да се използва този метод.

Единствената разлика на този метод, известен като Fue Motor, от други стари методи е фактът, че операторът не трябва да премахва фоликуларната единица ръчно. Всъщност основният принцип е същият, но операторът печели значително време с този нов метод. Апаратът на върха на перфораторната писалка за биопсия е свързан към двигател и скоростта на двигателя може да се регулира до желаното ниво. Дебелината на накрайниците може да се променя и могат да се поставят накрайници с желания диаметър на лумена в зависимост от областта на донора. Спестяваното време, разбира се, не е единственото предимство на Fue Engine. Дълбочината на тъканта може да се стандартизира благодарение на моторизирания метод и това премахва задължението за постоянна проверка на дълбочината на тъканта. И отново с Fue Motor, присадките могат да бъдат отстранени от по-близки области и повече присадки могат да бъдат отстранени от същия регион с двигателя. Друго предимство на двигателя е по-малкият шанс за раздробяване на присадките с 2-3 или дори 4 корена, с други думи по-високият успех в защитата на целостта на фоликулната единица.

Фигура: FUE мотор и съвети Поради тези причини, Fue мотор позволява операцията по трансплантация на коса да се извършва много по-удобно. Въпреки че методът за отстраняване на корените е различен, фазите на отваряне на канала и имплантиране на корени са еднакви.

Мога ли да имам трансплантация на коса с ХИВ?

Човек с ХИВ може да отговаря на условията за лечение с трансплантация на коса въз основа на редица променливи, като например тяхното общо здравословно състояние, етапът на тяхната ХИВ инфекция и тяхната уникална ситуация. За да разберете дали трансплантацията на коса е подходяща за вас, е изключително важно да говорите с медицински експерт, който е запознат както с процеса, така и с вашето медицинско състояние.

Ето някои важни неща, за които да помислите:

Здравословно състояние: Допустимостта на пациента за хирургична операция като трансплантация на коса може да бъде повлияна от текущото му здравословно състояние, което включва стадий на ХИВ инфекция, вирусен товар и брой CD4 клетки.

Лекарства: Лекарствата, приемани за лечение на ХИВ, могат да имат ефект върху общото здраве на пациента, лечебните процедури и възможните взаимодействия с анестезия или следоперативни грижи.

Контрол на инфекцията: За да се намали възможността от разпространение на ХИВ сред медицински специалисти или други пациенти, по време на операцията трябва да се следват подходящи процедури за контрол на инфекцията.

Оценка на хирурга: За да се установи дали пациентът отговаря на условията за лечение, сертифициран от борда хирург за трансплантация на коса трябва да оцени здравословното състояние и медицинското минало на пациента.

Управление на лекарствата: Преди и по време на процедурата се уверете, че имате стратегия за това как ще приемате вашите лекарства за ХИВ.

Предоперативно изследване: За да се защитят пациентите и медицинския персонал, няколко клиники могат да наложат предоперативно изследване. Тестовете за ХИВ и други медицински оценки могат да попаднат в тази категория.

Изключително важно е вие и хирургът да проведете пълна дискусия относно вашето уникално медицинско състояние, медицинска история и възможните рискове и предимства на процедурата. Персонализирана оценка от лицензирани медицински специалисти, които могат да предложат специфичен съвет за вашите нужди и ситуация, трябва да послужи като основа за решението.

За да осигурите безопасен и подходящ план, който е в съответствие с цялостното ви здраве и благополучие, говорете с вашия медицински специалист, който е специалист в грижите за ХИВ, преди да обмислите трансплантация на коса.

Изисква ли се тест за ХИВ за трансплантация на коса?

Тестването за ХИВ обикновено не е предпоставка за получаване на трансплантация на коса в много нации и клиники. Въпреки че техните политики и практики може да се различават, наложително е да говорите с конкретната клиника или лекар, където възнамерявате да направите операцията.

Изборът за тестване за ХИВ преди трансплантация на коса може да бъде повлиян от редица променливи, като например:

Политики на клиниката: За да защитят пациентите и здравните специалисти, определени клиники може да имат свои собствени политики и процедури, изискващи специфични медицински тестове, като например тестване за ХИВ.

Анамнеза на пациента: Дали тестването е препоръчано или не може да зависи от здравословното състояние и медицинската история на пациента. Може да се наложи изследване на пациенти с установени рискови фактори за ХИВ или други инфекциозни заболявания.

Регионални разпоредби: Някои хирургични операции може да са предмет на регионални разпоредби или стандарти, които определят кои медицински тестове трябва да бъдат завършени преди лечението.

Контрол на инфекциите: За да предпазят пациентите и медицинския персонал, от клиниките за трансплантация на коса се изисква да спазват строги протоколи за контрол на инфекциите. Независимо дали е необходимо предоперативно изследване или не, трябва да се вземат тези предпазни мерки, за да се спре разпространението на инфекциозни заболявания.

От решаващо значение е да прегледате подробно всички предоперативни изисквания и разпоредби с хирурга или клиниката. Важно е да споделите медицинската си история с вашия медицински специалист, ако имате някакви притеснения относно ХИВ или други инфекциозни заболявания.

В заключение, тестването за ХИВ не винаги е необходимо преди трансплантация на коса, въпреки че може да бъде препоръчано при някои обстоятелства или от определени клиники, за да се гарантира безопасността и благосъстоянието на всички.

Мога ли да получа трансплантация на коса, ако имам ХИВ?

Трансплантацията на коса е хирургичен процес; Следователно приемливостта на пациента за тази процедура може да зависи от редица критерии, като цялостното им здравословно състояние, стадия на тяхната ХИВ инфекция и техните специфични обстоятелства. Ето някои важни неща, за които да помислите:

Консултация със здравен специалист: Хората, живеещи с ХИВ, трябва да говорят с доставчик на здравни услуги, който има опит с тяхното конкретно медицинско състояние, преди да помислят за трансплантация на коса. Изключително важно е да се говори за пригодността на процедурата, всички възможни опасности и общото здравословно състояние на пациента.

Имунна функция и вирусен товар: Изключително важно е да се вземе предвид общата функция на имунната система на пациента, броят на CD4 клетките и вирусният товар. Лице с добре управляван ХИВ и здрава имунна система може да бъде по-подходящ кандидат за операция. ХИВ, който е неконтролиран или прогресирал, може да направи трудностите по-вероятни.

Лекарства и здравен статус: Общото здраве и лечебните процеси на индивида могат да бъдат повлияни от лекарствата, използвани за лечение на ХИВ. Изключително важно е да говорите с медицинския персонал за всякакви възможни конфликти между лечението на ХИВ и анестезията или следоперативните грижи.

По време на целия процес трябва да се спазват стриктни процедури за контрол на инфекцията, за да се сведе до минимум възможността от разпространение на ХИВ сред медицински специалисти или други пациенти. За да гарантират безопасността на пациентите, хирурзите и клиниките трябва да се придържат към стандартните предпазни мерки.

Лична оценка: Тъй като всяка ситуация е различна, изборът да се продължи с трансплантация на коса трябва да се основава на лична оценка на изискванията на пациента, медицинското минало и текущото здравословно състояние.

В крайна сметка, решението дали да се направи свързана с ХИВ трансплантация на коса трябва да се обсъди с медицински експерти, които могат да предложат съвет въз основа на конкретната ситуация и медицинското състояние на пациента. Даването на приоритет на безопасността, намаляването на рисковете и гарантирането, че здравето и благосъстоянието на пациента не са застрашени по време на лечението, са от решаващо значение.

Може ли ХИВ позитивен човек да има трансплантация на коса?

За тези, които са ХИВ позитивни, лечението с трансплантация на коса обикновено е осъществимо, но има редица решаващи фактори и предпазни мерки, които трябва да се вземат под внимание:

Здравен статус: Здравето на човека е важен фактор. За да решат дали са физически способни да се подложат на хирургическа операция като трансплантация на коса, хората с ХИВ трябва да преминат оценка на общото си здравословно състояние от практикуващ лекар. От решаващо значение е да потвърдите, че лицето има здрава имунна система и няма основни медицински проблеми, които могат да направят лечението или лечебния процес по-трудни.

Вирусен товар и брой CD4: Хората с ХИВ често се оценяват за техния вирусен товар, което е количеството на ХИВ в кръвта им, и броя на CD4 клетките, което е знак за здрава имунна система. Тези елементи могат да повлияят на способността на тялото да се възстановява и поправя след операция. Преди да направят трансплантация на коса, хирурзите може да поискат да се уверят, че вирусният товар на пациента е под контрол и че имунната им система като цяло е стабилна. Лекарствени взаимодействия с лекарства, приемани по време и след процеса на трансплантация на коса, са възможни с няколко антиретровирусни лекарства, използвани за лечение ХИВ. Изключително важно е да информирате хирурга и медицинския персонал за всички лекарства, които приемате, включително антиретровирусни.

Риск от инфекция: Поради отслабената им имунна система, хората с ХИВ обикновено са по-склонни към инфекции. Мерките за предотвратяване на инфекции трябва да се спазват както по време, така и след операцията по трансплантация на коса. Правилната чистота, стерилните процедури и грижата за раните са от решаващо значение.

Консултация със специалист: Хората с ХИВ, които обмислят да си направят трансплантация на коса, трябва да говорят както със своя специалист по ХИВ, така и с потенциалния хирург за трансплантация на коса. За да се уверите, че процедурата е подходяща и безопасна, трябва да работят заедно двамата специалисти.

Оценка на индивидуален случай: Всеки човек има различна ситуация. Здравето, медицинската история и общото благосъстояние на индивида трябва да бъдат внимателно обмислени, преди да се реши дали да се продължи с трансплантация на коса.

За да сте сигурни, че са предприети всички необходими стъпки за намаляване на рисковете и постигане на добър резултат, от решаващо значение е да имате открита и честна комуникация с медицинските специалисти, ангажирани с вашите грижи.

Задължителен ли е тестът за ХИВ при трансплантация на коса?

В зависимост от политиките на клиниката, националните закони и точните медицински процедури, използвани от участващите медицински специалисти, тестът за ХИВ може да е необходим или не за трансплантация на коса. В много случаи клиниките могат да изискват специфично предоперативно изследване като част от техния редовен процес на предоперативна оценка, включително тест за ХИВ. Целта на това е да се предпазят пациентът, хирургическият екип и всяко потенциално разпространение на инфекция.

Необходим е предоперативен тест за ХИВ, заедно с други тестове, за да се изключат всякакви медицински проблеми, които могат да повлияят на резултата от процедурата или възстановяването на пациента. Тестът за ХИВ може също да се използва за оценка на общото здраве на пациента и ефективността на имунната система, тъй като тези, които имат ХИВ, може да се наложи да вземат специални предпазни мерки при операция.

Жизненоважно е да имате предвид, че може да се прилагат различни медицински процедури, затова се препоръчва да говорите директно с клиниката или хирурга, за когото мислите за трансплантацията на коса, по този въпрос. Те са в състояние да ви дадат подробна информация за техния предоперативен подход към прегледа и всички тестове, които могат да бъдат необходими. Безопасно и успешно преживяване ще бъде възможно чрез открита комуникация с участващите медицински специалисти.

Какъв е рискът от трансплантация на коса в Турция?

Трансплантацията на коса в Турция крие някои рискове и възможни проблеми, както всяка хирургическа операция. Въпреки това, рисковете обикновено се намаляват, когато процедурата се извършва от лицензирани и квалифицирани хирурзи в уважавани съоръжения, които следват международните указания за хигиенни практики и безопасност. Следват няколко възможни опасности, свързани с трансплантацията на коса:

Инфекция: Има вероятност от инфекция на местата на донора или реципиента. За борба с инфекциите правилните процедури за почистване и стерилизация са от решаващо значение.

Кървене: По време и след операцията е типично известно кървене. По време на процедурата хирурзите вземат предпазни мерки за спиране на кървенето.

Белези: След трансплантация на фоликуларна единица (FUT) може да се появи линеен белег на донорното място, особено при хора с къса коса. Белезите от екстракция на фоликуларни единици (FUE) са малки и по-малко очевидни.

Неуспех на присадката: Не всеки трансплантиран космен фоликул ще развие коса. Процентът на успеваемост може да се промени въз основа на определени променливи.

Подуване: Въпреки че обикновено е преходно, е възможно подуване на лицето или скалпа.

Болка и дискомфорт: След процедурата са характерни известна болка и дискомфорт. Те могат да бъдат контролирани с лекарства, препоръчани от хирурга.

Изтръпване: В местата на донора и реципиента може да има кратко изтръпване, но обикновено изчезва с времето.

Шокова загуба: Текущата коса в зоната на приемане може понякога да претърпи кратка „шокова загуба“, въпреки че обикновено израства отново.

Неравномерен растеж: Понякога косата може да расте неравномерно или може да са необходими няколко сесии, за да получите най-добри резултати.

Алергични реакции: Въпреки че са необичайни, алергичните реакции към лекарствата или анестетиците, използвани по време на лечението, са възможни при определени хора.

Образуване на келоид: Хората, които са предразположени към това състояние, могат да развият келоидни белези, които се определят от повдигната и удебелена тъкан на белег. FUT има по-висока честота от FUE.

Удължено възстановяване: Усложнения или инфекция може да накарат някои хора да се нуждаят от по-дълъг и неприятен период на възстановяване.

Изборът на надеждна клиника с квалифицирани хирурзи, които се придържат към най-добрите практики в контрола на инфекциите, грижите за пациентите и хирургичните техники, е от съществено значение за намаляване на тези рискове. Освен това, по време на срещата разговорът с вашия хирург за вашите очаквания, притеснения и медицинска история може да ви помогне да персонализирате операцията, за да отговори на вашите уникални нужди и да намали всички рискове.

Уверете се, че сте си написали домашното, задайте много въпроси и придобийте цялостна представа за операцията, възможните опасности и очакваните резултати, преди да се подложите на трансплантация на коса в Турция или където и да е другаде.

Мога ли да пътувам до Турция, ако съм ХИВ позитивен?

Ограниченията за пътуване за хора, живеещи с ХИВ, се различават от нация до нация и подлежат на промяна, така че е важно да научите за конкретните разпоредби и критериите за влизане в страната, която планирате да посетите – в този случай Турция. Към януари 2022 г., когато последно актуализирах информацията си, Турция нямаше никакви специални ограничения за пътуване или забрани за влизане за хора, живеещи с ХИВ.

Когато правите планове за пътуване до Турция или друга нация, е важно да вземете предвид следното:

Проверете най-актуалните подробности: Имиграционните закони и ограниченията за влизане подлежат на промяна и може да се прилагат по различен начин за посетители, студенти и хора, пътуващи за медицински грижи. Консултирайте се с официални източници за най-новата информация, като турското Министерство на здравеопазването или най-близкото турско посолство или консулство.

Говорете със здравен експерт: Добра идея е да получите съвет от здравен експерт, преди да заминете за чужда страна. Те могат да ви помогнат да управлявате вашето здраве и рецепти. Уверете се, че разполагате с достатъчно лекарства за ХИВ и всички необходими документи.

Запазете поверителността си: Въпреки че обикновено не е необходимо да разкривате своя ХИВ статус на имиграционните служители в Турция или много други страни, може да изберете да го направите, когато общувате с тях. Бъдете готови да отговорите на стандартни запитвания за здравето, без да разкривате никакви конкретни медицински състояния.

Здравна и пътна застраховка: Уверете се, че имате достатъчно покритие за всякакви неочаквани медицински разходи по време на ваканцията.

Документация за лекарствата: В случай на проверка, носете копие от вашата рецепта и всички съответни медицински досиета и съхранявайте лекарствата си с рецепта в оригиналната им опаковка, когато летите.

Познайте правата си: Запознайте се с антидискриминационните закони и разпоредби, които се прилагат за вас като пътник с ХИВ, както във вашата страна, така и в страната, която посещавате.

Още веднъж, преди да направите планове за пътуване до Турция, уверете се, че сте потвърдили най-новите критерии и политики за влизане, като се консултирате с официални източници и се свържете със съответните власти, като турското посолство или консулство. За да гарантирате безопасно и здравословно пътуване, трябва да помислите и за съвет от практикуващ лекар, който е специализиран в грижите за ХИВ.

Кога е най-доброто време за трансплантация на коса?

Най-подходящото време за трансплантация на коса е, когато у пациента се появи естетическо безпокойство. Трансплантация на коса може да се извършва всеки месец от годината. Специалистите препоръчват летните месеци за трансплантация на коса, заради бързата регенерация на кожата и по-бърз растеж на косата.

След трансплантацията на коса може да се появят тънки корички в областта на трансплантацията и донора. Тези корички ще се измият като пърхота и ще изчезнат напълно за приблизително 7-10 дни. Пациентът може да продължи ежедневието си, като носи шапка през този период и това също не представлява проблем за работа.

След трансплантацията косата ще започне да расте през първите три месеца. И след 9 месеца до 1 година след трансплантацията желаният вид ще бъде постигнат.

Но нека не забравяме; честотата на трансплантираната коса не е достатъчна, за да изглежда резултатът от трансплантацията на коса естествен. Повече коса не означава по-естествен резултат. Важното е да разпределите количеството на съществуващата коса по цялата открита площ. Ако взетите количества присадка не са достатъчни за затваряне на отворените зони, възможно е да се създаде цяла коса с малки щрихи и правилно разпределение. Второто важно условие за естествения вид на трансплантацията на коса е вкоренените да се трансплантират под прав ъгъл. Този ъгъл зависи от опита на лекаря, модерността на използвания инструмент и избрания диаметър на канала, който е различен при всеки пациент.

Ако сте ХИВ-позитивен, можете спокойно да се подложите на трансплантация на коса в нашата клиника и да се върнете спокойно във вашата страна. За повече информация относно разходите и пакетните програми можете да се свържете с нас чрез WhatsApp или нашата форма за контакт.

Може ли да се направи трансплантация на коса без кръвен тест?

Дали е необходим кръвен тест преди трансплантация на коса може да варира в зависимост от политиките на клиниката, законите на страната и конкретните медицински процедури, които ще използват медицинските специалисти, извършващи процедурата. Като част от тяхната предоперативна процедура за оценка, някои клиники може да поискат кръвен тест, докато други не могат.

Преди операции често се правят кръвни тестове, за да се оцени общото здравословно състояние на пациента, да се открият всички основни заболявания, които могат да повлияят на операцията, и да се увери, че пациентът е достатъчно здрав за нея. Тези тестове могат също така да помогнат при идентифицирането на всякакви медицински проблеми или рискови фактори, които пациентът може да има, които биха могли да попречат на способността му да се възстанови и поправи след операцията.

Преди трансплантация на коса клиниката може да поиска кръвен тест. Това обикновено се прави, за да се гарантира безопасността на пациента и да се избегнат евентуални проблеми по време или след лечението. Резултатите от кръвния тест могат да дадат на медицинския персонал важна информация, която те могат да използват, за да вземат обосновани решения относно грижите за пациента.

Изключително важно е да имате директна комуникация със съоръжението или лекаря, за когото мислите за трансплантацията на коса. Те могат да ви кажат конкретно какво се случва по време на предоперативната им оценка, дали е необходим кръвен тест и защо имат определени нужди.

ХИВ позитивен мъж започва живота си наново, присажда му коса при нас!

Какво е включено в цената на пакета за ХИВ позитивни пациенти в нашата клиника?

Всички трансфери в Истанбул между летището, хотела и болницата.

Всички необходими кръвни изследвания.

Две нощувки в петзвезден хотел до болницата (с включени закуска, Wifi и такси) в единична или двойна стая.

Самата операция по трансплантация на коса, извършена в специална операционна зала (операционна зала само за неоткриваем ХИВ +)

Специализиран медицински екип, който извършва операции само на пациенти с ХИВ (специализиран лекар и 2 медицински сестри, посветени само на операции на неоткриваеми пациенти с ХИВ).

Пакет с лекарства и продукти за след грижа (като шампоан, пяна или лосион, възглавница за врата и т.н.), както и инструкции как да използвате лекарствата и продуктите за грижа.

Използване на преводач, ако е необходимо (напр.: френски, испански, руски, румънски, арабски, немски, италиански и др.). Всеки от нашия медицински екип говори английски, така че няма нужда да се притеснявате да общувате с нас на английски, ако това е вашето предпочитание.

Следователно това е всичко, което получавате, като заплатите пакетната цена. Ще трябва да платите само самолетните билети до и от Истанбул, както и визата, в случай че ви е необходима (ако е така, отнема само няколко минути с онлайн визовата система).

Често задавани въпроси за трансплантация на коса: най-често срещаните въпроси относно процедурите за косопад – отговор

Постоянна ли е трансплантацията на коса FUE?

Търсите ли трайно решение за косопада? Ако е така, тогава FUE трансплантацията на коса може да е подходяща за вас. Въпреки че резултатите варират за различните индивиди, можете да очаквате резултатите да продължат дълго време, което е чудесна новина за тези, които не искат повече да се тревожат за косопада.

Безопасна ли е трансплантацията на коса?

Когато обмисляте FUE трансплантация на коса, може би се чудите дали процедурата е безопасна. Разбира се, всяка процедура може да протече по различен начин, което означава, че някои хора могат да имат негативни реакции. Въпреки това, по-голямата част от пациентите, които са претърпели тази операция, нямат трайни проблеми.

Мога ли да се прибера вкъщи след трансплантация на коса?

Страхотното при получаването на FUE трансплантация на коса е фактът, че можете да се приберете у дома веднага след операцията. Няма нужда да чакате около лекарския кабинет, за да получите зелена светлина за напускане!

Колко болезнена е трансплантацията на коса?

Трансплантацията на коса FUE може да причини по-малко проблеми, отколкото може да срещнете при други видове трансплантации. Освен това, тъй като сте под местна упойка, не е нужно да се притеснявате, че ще почувствате болка по време на процедурата.

На каква възраст трябва да си направя трансплантация на коса?

Обикновено пациентите на възраст между 20 и 50 години са най-добрите кандидати за FUE трансплантация на коса. Въпреки това, процедурата обикновено работи по-добре за тези, които са малко по-възрастни, тъй като загубата на коса може да бъде непредсказуема, когато хората са млади.

Колко време ще трябва да чакам след операцията, за да порасне нова коса?

Ще отнеме само няколко седмици, преди да забележите нов растеж, но може да изпитате и период на линеене. Търсете силни и здрави фоликули, които да започнат да растат отново 12 до 15 месеца след процедурата.

Безопасна ли е трансплантацията на коса в Турция?

Въпреки че операциите за трансплантация на коса в Турция могат да бъдат безопасни и ефективни, от решаващо значение е да бъдете внимателни, да проведете обширни изследвания и да изберете признато и опитно съоръжение и хирург. Благодарение на благоприятното съотношение цена/качество и висококвалифицирания медицински персонал, Турция придоби популярност като дестинация за медицински туризъм за трансплантация на коса. Има обаче няколко неща, за които трябва да помислите, както при всяка медицинска процедура:

Проучване: Направете много изследвания, преди да изберете хирургичен център и хирург. Търсете медицински кабинети със солидна репутация, доволни клиенти и квалифициран персонал.

Проверете пълномощията на хирурга, за да сте сигурни, че е сертифициран от борда и има опит с операции за трансплантация на коса. Попитайте за техния опит, квалификации и постижения.

Съоръжения: Изберете клиника, която спазва правилните стандарти за безопасност и хигиена. Мястото трябва да е безопасно и стерилно и да отговаря на медицинските стандарти.

Консултация: Преди процедурата направете цялостна консултация с хирурга. Вашите очаквания трябва да бъдат обсъдени, процесът трябва да бъде обяснен и всички потенциални опасения трябва да бъдат разгледани.

Отзиви на пациенти: За да добиете представа за предишния опит и резултати на пациентите, прочетете рецензии и препоръки от тях.

Поискайте да видите снимки преди и след на други клиенти, които са имали косопад по начин, подобен на вашия. Можете да добиете представа за опита на хирурга и вероятните резултати от това.

Медицинска история: Бъдете честни относно медицинската си история, включително всички съществуващи заболявания и лекарства с рецепта, които може да приемате, тъй като това може да окаже влияние върху процедурата и вашето възстановяване.

Последващи грижи: Уверете се, че клиниката предоставя подходящите инструкции за следоперативна грижа и помощ. Ефективната трансплантация на коса също изисква правилна последваща грижа.

Уверете се, че се чувствате спокойни, когато говорите с хирурга и персонала на клиниката. Успешната операция зависи от ясната комуникация.

Потенциални рискове: Разпознайте възможните опасности и усложнения, които могат да възникнат от операцията. По време на консултацията опитен хирург ще ги прегледа с вас.

Въпреки че в Турция има много надеждни болници, имайте предвид, че има и случаи на нечестни болници, които поставят безопасността на пациентите на последно място. За да сте сигурни, че избирате клиника, която поддържа високи медицински стандарти и предлага сигурни и ефикасни лечения, трябва да проведете задълбочено проучване.

Трябва ли да крия факта, че съм извършил тази процедура?

Въпреки че някои хора не искат да казват на другите за тяхната операция за трансплантация на коса FUE, можете да се чувствате свободни да кажете на другите, ако ви е удобно да знаят. Доста хора са минали през тази процедура и няма от какво да се срамувате.

Instagram : sapphirehairclinic

Whatsapp

Изпратете ни съобщение за повече информация!

Изпрати съобщение